Hindamise korraldus on toodud õppekava üldosas.

Read More

Hindamise korraldus on toodud õppekava üldosas.