2021/2022 õppeaasta tunniplaan I poolaasta

I aste

  1.kl. 2.kl. 3.kl. 
E 1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  2. Muusikaõp Muusikaõp Inglise keel
  3. Matem Matem Matem
  4. Loodusõp Loodusõp Kunstiõp
  5.  Inimeseõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
T 1.Eesti keel Eesti keel Inglise keel
  2. Keh k Keh k Eesti keel
  3. Tööõp Tööõp Keh k
  4. Tööõp Tööõp Inimeseõp
  5. Matem Matem
  6.    
  7.    
       
K 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Loodusõp
  3. Eesti keel Eesti keel Keh k
  4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  5. Kunstiõp Kunstiõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
N 1. Matem Matem Matem
  2. Keh k Keh k Matem
  3. Kunstiõp Kunstiõp Inglise keel
  4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  5.   Keh k
  6.    
  7.    
       
R 1. Muusikaõp Muusikaõp Matem
  2. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Kunstiõp
  4.  Matem Tööõp
  5.   Tööõp
  6.    
  7.    

 

II aste

  4.kl. 5.kl. 6.kl.
E 1. Eesti keel Inglise keel Ajalugu
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Matem Loodusõp Saksa keel
  4. Kunstiõp Arvutiõp Loodusõp
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.     Inglise keel
  7.     
       
T 1. Inglise keel Inimeseõp Inimeseõp
  2. Eesti keel Kirjandus Kirjandus
  3. Keh k Matem Matem
  4. Arvutiõp Ajalugu Saksa keel
  5. Matem Keh k Keh k
  6.    Arvutiõp
  7.     Inglise keel
       
K 1. Loodusõp Muusikaõp Muusikaõp
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Keh k Keh k  Ajalugu
  4. Eesti keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.  Matem Matem
  7.  Kunstiõp Kunstiõp
       
N 1. Matem - -
  2. Matem Eesti keel Eesti keel
  3. Loodusõp Matem Matem
  4. Eesti keel Keh k Keh k
  5. Keh k Kirjandus Saksa keel
  6. Loodusõp  
  7.  Inglise keel  
       
R 1. Matem Kirjandus Kirjandus
  2. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  3. Inglise keel Loodusõp Loodusõp
  4. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  5. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  6.   Saksa keel
  7.    
 

III aste
 
  7.kl. 8.kl. 9.kl.
E 1. Kunstiõp Kunstiõp Kunstiõp
  2. Matem Matem Geograafia
  3. Eesti keel Eesti keel Matem
  4. Inglise keel Inglise keel Eesti keel
  5. Ajalugu Ajalugu Inglise keel
  6. Geograafia Arvutiõp  
  7. Arvutiõp Keh k T  Keh k T
       
T 1. Matem Keemia Keemia
  2. Inglise keel Keemia Keemia
  3. Inimeseõp Inimeseõp Saksa keel
  4. Keh k Keh k Matem
  5. Saksa keel Matem Ajalugu
   6.  Saksa keel Bioloogia
   7.   Geograafia  
       
K 1. Bioloogia Füüsika Füüsika
  2. Matem Bioloogia Kirjandus
  3. Saksa keel Saksa keel  Matem
  4. Muusikaõp Muusikaõp Muusikaõp
  5. Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  6.  Keh k T Keh k T
   7. Inglise keel Bioloogia
       
N 1. Keh k P Keh k P Saksa keel
  2. Saksa keel Matem Ajalugu
  3. Ajalugu Füüsika Füüsika
  4. Loodusõp Saksa keel Eesti keel
  5. Matem Ajalugu Kirjandus
  6. Eesti keel Eesti keel Matem
  7. Kirjandus Kirjandus Geograafia
       
       
R 1. Matem Bioloogia Saksa keel
  2. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Ühiskonnaõp
  3. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  4. Geograafia Geograafia Inglise keel
  5. Loodusõp Matem Inglise keel
  6. Kirjandus Kirjandus Karjääriõp
  7.     
 
Read More

2021/2022 õppeaasta tunniplaan I poolaasta

I aste

  1.kl. 2.kl. 3.kl. 
E 1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  2. Muusikaõp Muusikaõp Inglise keel
  3. Matem Matem Matem
  4. Loodusõp Loodusõp Kunstiõp
  5.  Inimeseõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
T 1.Eesti keel Eesti keel Inglise keel
  2. Keh k Keh k Eesti keel
  3. Tööõp Tööõp Keh k
  4. Tööõp Tööõp Inimeseõp
  5. Matem Matem
  6.    
  7.    
       
K 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Loodusõp
  3. Eesti keel Eesti keel Keh k
  4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  5. Kunstiõp Kunstiõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
N 1. Matem Matem Matem
  2. Keh k Keh k Matem
  3. Kunstiõp Kunstiõp Inglise keel
  4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  5.   Keh k
  6.    
  7.    
       
R 1. Muusikaõp Muusikaõp Matem
  2. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Kunstiõp
  4.  Matem Tööõp
  5.   Tööõp
  6.    
  7.    

 

II aste

  4.kl. 5.kl. 6.kl.
E 1. Eesti keel Inglise keel Ajalugu
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Matem Loodusõp Saksa keel
  4. Kunstiõp Arvutiõp Loodusõp
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.     Inglise keel
  7.     
       
T 1. Inglise keel Inimeseõp Inimeseõp
  2. Eesti keel Kirjandus Kirjandus
  3. Keh k Matem Matem
  4. Arvutiõp Ajalugu Saksa keel
  5. Matem Keh k Keh k
  6.    Arvutiõp
  7.     Inglise keel
       
K 1. Loodusõp Muusikaõp Muusikaõp
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Keh k Keh k  Ajalugu
  4. Eesti keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.  Matem Matem
  7.  Kunstiõp Kunstiõp
       
N 1. Matem - -
  2. Matem Eesti keel Eesti keel
  3. Loodusõp Matem Matem
  4. Eesti keel Keh k Keh k
  5. Keh k Kirjandus Saksa keel
  6. Loodusõp  
  7.  Inglise keel  
       
R 1. Matem Kirjandus Kirjandus
  2. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  3. Inglise keel Loodusõp Loodusõp
  4. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  5. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  6.   Saksa keel
  7.    
 

III aste
 
  7.kl. 8.kl. 9.kl.
E 1. Kunstiõp Kunstiõp Kunstiõp
  2. Matem Matem Geograafia
  3. Eesti keel Eesti keel Matem
  4. Inglise keel Inglise keel Eesti keel
  5. Ajalugu Ajalugu Inglise keel
  6. Geograafia Arvutiõp  
  7. Arvutiõp Keh k T  Keh k T
       
T 1. Matem Keemia Keemia
  2. Inglise keel Keemia Keemia
  3. Inimeseõp Inimeseõp Saksa keel
  4. Keh k Keh k Matem
  5. Saksa keel Matem Ajalugu
   6.  Saksa keel Bioloogia
   7.   Geograafia  
       
K 1. Bioloogia Füüsika Füüsika
  2. Matem Bioloogia Kirjandus
  3. Saksa keel Saksa keel  Matem
  4. Muusikaõp Muusikaõp Muusikaõp
  5. Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  6.  Keh k T Keh k T
   7. Inglise keel Bioloogia
       
N 1. Keh k P Keh k P Saksa keel
  2. Saksa keel Matem Ajalugu
  3. Ajalugu Füüsika Füüsika
  4. Loodusõp Saksa keel Eesti keel
  5. Matem Ajalugu Kirjandus
  6. Eesti keel Eesti keel Matem
  7. Kirjandus Kirjandus Geograafia
       
       
R 1. Matem Bioloogia Saksa keel
  2. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Ühiskonnaõp
  3. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  4. Geograafia Geograafia Inglise keel
  5. Loodusõp Matem Inglise keel
  6. Kirjandus Kirjandus Karjääriõp
  7.