2022/2023 õppeaasta tunniplaan I poolaasta

I aste

  1.kl. 2.kl. 3.kl. 
E 1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  2. Muusikaõp Muusikaõp Inglise keel
  3. Matem Matem Matem
  4. Loodusõp Loodusõp Kunstiõp
  5.  Inimeseõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
T 1.Eesti keel Eesti keel Inglise keel
  2. Keh k Keh k Eesti keel
  3. Tööõp Tööõp Keh k
  4. Tööõp Tööõp Matem
  5. Matem Tööõp
  6.    
  7.    
       
K 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Loodusõp
  3. Eesti keel Eesti keel Keh k
  4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  5. Kunstiõp Kunstiõp Matem
  6.    
  7.    
       
N 1. Eesti keel Eesti keel Matem
  2. Keh k Keh k Muusikaõp
  3. Kunstiõp Kunstiõp Inglise keel
  4. Matem Matem Eesti keel
  5.   Keh k
  6.    
  7.    
       
R 1. Muusikaõp Muusikaõp Inimeseõp
  2. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Kunstiõp
  4.  Matem Matem
  5.   Tööõp
  6.    
  7.    

 

II aste

  4.kl. 5.kl. 6.kl.
E 1. Eesti keel Inglise keel Ajalugu
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Matem Ajalugu Saksa keel
  4. Kunstiõp Arvutiõp Loodusõp
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.     Inglise keel
  7.     Inglise keel
       
T 1. Inglise keel Inimeseõp Inimeseõp
  2. Eesti keel Kirjandus Kirjandus
  3. Keh k Matem Matem
  4. Matem Loodusõp Saksa keel
  5. Tööõp Keh k Keh k
  6.  Matem Matem
  7.     
       
K 1. Loodusõp Muusikaõp Muusikaõp
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Keh k Keh k  Ajalugu
  4. Eesti keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  5. Matem Kunstiõp Kunstiõp
  6.  Matem Matem
  7.     
       
N 1. Matem Inglise keel -
  2. Muusikaõp Eesti keel Eesti keel
  3. Loodusõp Matem Matem
  4. Eesti keel Keh k Keh k
  5. Keh k Kirjandus Saksa keel
  6. Loodusõp  Arvutiõp
  7.    
       
R 1. Arvutiõp Kirjandus Kirjandus
  2. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  3. Inglise keel Loodusõp Loodusõp
  4. Matem Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  5. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  6.   Saksa keel
  7.    
 

III aste
 
  7.kl. 8.kl. 9.kl.
E 1. Kunstiõp Kunstiõp Kunstiõp
  2. Matem Matem Geograafia
  3. Eesti keel Eesti keel Matem
  4. Inglise keel Inglise keel Eesti keel
  5. Ajalugu Ajalugu Inglise keel
  6. Geograafia Arvutiõp  Kirjandus
  7. Keh k T Keh k T  Keh k T
       
T 1. Matem Keemia Keemia
  2. Inglise keel Keemia Keemia
  3. Inimeseõp Inimeseõp Saksa keel
  4. Keh k P Keh k P Keh k P
  5. Saksa keel Matem Ajalugu
   6.  Saksa keel Bioloogia
   7.   Geograafia Inglise keel
       
K 1. Bioloogia Füüsika Füüsika
  2. Matem Bioloogia Eesti keel
  3. Saksa keel Saksa keel  Matem
  4. Muusikaõp Muusikaõp Muusikaõp
  5. Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  6. Keh k T Keh k T Keh k T
   7.Arvutiõp Inglise keel Bioloogia
       
N 1. Keh k P Keh k P Keh k P
  2. Saksa keel Matem Ajalugu
  3. Ajalugu Füüsika Füüsika
  4. Loodusõp Saksa keel Matem
  5. Matem Ajalugu Kirjandus
  6. Eesti keel Eesti keel Saksa keel
  7. Kirjandus Kirjandus Geograafia
       
       
R 1. Matem Bioloogia Saksa keel
  2. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Ühiskonnaõp
  3. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  4. Geograafia Geograafia Matem
  5. Loodusõp Matem Inglise keel
  6. Kirjandus Kirjandus Karjääriõp
  7.     
 
Read More

2022/2023 õppeaasta tunniplaan I poolaasta

I aste

  1.kl. 2.kl. 3.kl. 
E 1. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  2. Muusikaõp Muusikaõp Inglise keel
  3. Matem Matem Matem
  4. Loodusõp Loodusõp Kunstiõp
  5.  Inimeseõp Muusikaõp
  6.    
  7.    
       
T 1.Eesti keel Eesti keel Inglise keel
  2. Keh k Keh k Eesti keel
  3. Tööõp Tööõp Keh k
  4. Tööõp Tööõp Matem
  5. Matem Tööõp
  6.    
  7.    
       
K 1. Matem Matem Inglise keel
  2. Keh k Keh k Loodusõp
  3. Eesti keel Eesti keel Keh k
  4. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  5. Kunstiõp Kunstiõp Matem
  6.    
  7.    
       
N 1. Eesti keel Eesti keel Matem
  2. Keh k Keh k Muusikaõp
  3. Kunstiõp Kunstiõp Inglise keel
  4. Matem Matem Eesti keel
  5.   Keh k
  6.    
  7.    
       
R 1. Muusikaõp Muusikaõp Inimeseõp
  2. Eesti keel Eesti keel Eesti keel
  3. Eesti keel Eesti keel Kunstiõp
  4.  Matem Matem
  5.   Tööõp
  6.    
  7.    

 

II aste

  4.kl. 5.kl. 6.kl.
E 1. Eesti keel Inglise keel Ajalugu
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Matem Ajalugu Saksa keel
  4. Kunstiõp Arvutiõp Loodusõp
  5. Muusikaõp Matem Matem
  6.     Inglise keel
  7.     Inglise keel
       
T 1. Inglise keel Inimeseõp Inimeseõp
  2. Eesti keel Kirjandus Kirjandus
  3. Keh k Matem Matem
  4. Matem Loodusõp Saksa keel
  5. Tööõp Keh k Keh k
  6.  Matem Matem
  7.     
       
K 1. Loodusõp Muusikaõp Muusikaõp
  2. Inglise keel Eesti keel Eesti keel
  3. Keh k Keh k  Ajalugu
  4. Eesti keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  5. Matem Kunstiõp Kunstiõp
  6.  Matem Matem
  7.     
       
N 1. Matem Inglise keel -
  2. Muusikaõp Eesti keel Eesti keel
  3. Loodusõp Matem Matem
  4. Eesti keel Keh k Keh k
  5. Keh k Kirjandus Saksa keel
  6. Loodusõp  Arvutiõp
  7.    
       
R 1. Arvutiõp Kirjandus Kirjandus
  2. Eesti keel Inglise keel Inglise keel
  3. Inglise keel Loodusõp Loodusõp
  4. Matem Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  5. Tööõp Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  6.   Saksa keel
  7.    
 

III aste
 
  7.kl. 8.kl. 9.kl.
E 1. Kunstiõp Kunstiõp Kunstiõp
  2. Matem Matem Geograafia
  3. Eesti keel Eesti keel Matem
  4. Inglise keel Inglise keel Eesti keel
  5. Ajalugu Ajalugu Inglise keel
  6. Geograafia Arvutiõp  Kirjandus
  7. Keh k T Keh k T  Keh k T
       
T 1. Matem Keemia Keemia
  2. Inglise keel Keemia Keemia
  3. Inimeseõp Inimeseõp Saksa keel
  4. Keh k P Keh k P Keh k P
  5. Saksa keel Matem Ajalugu
   6.  Saksa keel Bioloogia
   7.   Geograafia Inglise keel
       
K 1. Bioloogia Füüsika Füüsika
  2. Matem Bioloogia Eesti keel
  3. Saksa keel Saksa keel  Matem
  4. Muusikaõp Muusikaõp Muusikaõp
  5. Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõp
  6. Keh k T Keh k T Keh k T
   7.Arvutiõp Inglise keel Bioloogia
       
N 1. Keh k P Keh k P Keh k P
  2. Saksa keel Matem Ajalugu
  3. Ajalugu Füüsika Füüsika
  4. Loodusõp Saksa keel Matem
  5. Matem Ajalugu Kirjandus
  6. Eesti keel Eesti keel Saksa keel
  7. Kirjandus Kirjandus Geograafia
       
       
R 1. Matem Bioloogia Saksa keel
  2. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Ühiskonnaõp
  3. Tööõp/käsit Tööõp/käsit Tööõp/käsit
  4. Geograafia Geograafia Matem
  5. Loodusõp Matem Inglise keel
  6. Kirjandus Kirjandus Karjääriõp
  7.