TAOTLUS TÕRVA VALLA RIIDAJA PÕHIKOOLI ESIMESSE KLASSI ASTUMISEKS

 

Palun vastu võtta minu tütar/poeg

 

....................................................................................................................................................

ees- ja perekonnanimi

Tõrva valla Riidaja Põhikooli 1. klassi õpilaseks alates 01.09.20……. a ja väljastada õpilaspilet.

 

Õpilase andmed:

 

isikukood ...................................................................................................................................

 

elukoht ......................................................................................................................................

 

rahvastikuregistris registreeritud elukoht ................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

kodune telefon ..........................................................................................................................

 

elukoha kaugus Riidajast ………………………………………………………………….........

 

EMA ees- ja perekonnanimi .......................................................................................................

 

kontaktandmed .............................................................................................................................

 

ISA ees- ja perekonnanimi .........................................................................................................

 

kontaktandmed .............................................................................................................................

 

Pere teised lapsed õpivad

Riidaja Põhikoolis

 

mujal .............................................................................................................................................

 

 

 

Kinnitan andmete õigsust

 

......................................................

lapsevanema allkiri

 

.......................................

kuupäev

Read More

 

TAOTLUS TÕRVA VALLA RIIDAJA PÕHIKOOLI ESIMESSE KLASSI ASTUMISEKS

 

Palun vastu võtta minu tütar/poeg

 

....................................................................................................................................................

ees- ja perekonnanimi

Tõrva valla Riidaja Põhikooli 1. klassi õpilaseks alates 01.09.20……. a ja väljastada õpilaspilet.

 

Õpilase andmed:

 

isikukood ...................................................................................................................................

 

elukoht ......................................................................................................................................

 

rahvastikuregistris registreeritud elukoht ................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

kodune telefon ..........................................................................................................................

 

elukoha kaugus Riidajast ………………………………………………………………….........

 

EMA ees- ja perekonnanimi .......................................................................................................

 

kontaktandmed .............................................................................................................................

 

ISA ees- ja perekonnanimi .........................................................................................................

 

kontaktandmed .............................................................................................................................

 

Pere teised lapsed õpivad

Riidaja Põhikoolis

 

mujal .............................................................................................................................................

 

 

 

Kinnitan andmete õigsust

 

......................................................

lapsevanema allkiri

 

.......................................

kuupäev