Riidaja Põhikooli direktorile                                                                      "....."................20.......

 

AVALDUS

Palun võtta minu laps ............................................................................................................

Riidaja Põhikooli ....... klassi  20....../ 20........õppeaastal.

Õpilase isikukood ..................................................................................................................

Kodakondsus .......................................................................................................................

Elukoht (sissekirjutuse järgi - vald või linn, alevik või küla, kortermaja puhul tänav või maja nr ja korteri nr, talu puhul talu nimi) .........................................................................................................

Elukoht (tegelik, lisada sel juhul, kui ei ühti sissekirjutusega)

Postiaadress (postiindeks) .......................................................................................................

E-posti aadress ......................................................................................................................

Kodune keel .........................................................................................................................

Eelnev  kool ..........................................................................................................................

Varem õpitud võõrkeel (A)..........................................(B).........................................................

Ema (hooldaja, eestkostja) nimi ................................................................................................

Telefon, e-posti aadress ............................................................................................................

Isa (hooldaja, eestkostja) nimi ..................................................................................................

Telefon, e-posti aadress .............................................................................................................

Lapsevanema (eestkostja, hooldaja) allkiri ...................................................................................

 

Read More

Riidaja Põhikooli direktorile                                                                      "....."................20.......

 

AVALDUS

Palun võtta minu laps ............................................................................................................

Riidaja Põhikooli ....... klassi  20....../ 20........õppeaastal.

Õpilase isikukood ..................................................................................................................

Kodakondsus .......................................................................................................................

Elukoht (sissekirjutuse järgi - vald või linn, alevik või küla, kortermaja puhul tänav või maja nr ja korteri nr, talu puhul talu nimi) .........................................................................................................

Elukoht (tegelik, lisada sel juhul, kui ei ühti sissekirjutusega)

Postiaadress (postiindeks) .......................................................................................................

E-posti aadress ......................................................................................................................

Kodune keel .........................................................................................................................

Eelnev  kool ..........................................................................................................................

Varem õpitud võõrkeel (A)..........................................(B).........................................................

Ema (hooldaja, eestkostja) nimi ................................................................................................

Telefon, e-posti aadress ............................................................................................................

Isa (hooldaja, eestkostja) nimi ..................................................................................................

Telefon, e-posti aadress .............................................................................................................

Lapsevanema (eestkostja, hooldaja) allkiri ...................................................................................