Kavandatud õppenõukogu tegevus 2021/2022

 

 

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

1.

1. Otsuste täitmisest

2. Õppenõukogu sekretäri valimine

 

25. okt 2021

õppenõukogu esimees

2.

1. Otsuste täitmisest

2. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi

3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

4. Õpilaste klassikursust kordama jätmine

5. Õpilaste tunnustamine õppeperioodi lõpul

 

09. juuni 2022

õppenõukogu esimees

3.

 

 

 

1. Otsuste täitmisest

2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine

3. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

 

 

15. juuni 2022

 

 

 

õppenõukogu esimees

 

 

4.

1. Otsuste täitmisest

2. Täiendava õppetöö lõpetamine

3. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

4. Kooli üldtööplaani kinnitamine

30. august 2022

 

õppenõukogu esimees

 

 

 

 

Read More

 

Kavandatud õppenõukogu tegevus 2021/2022

 

 

Tegevused

Tähtaeg

Vastutaja

1.

1. Otsuste täitmisest

2. Õppenõukogu sekretäri valimine

 

25. okt 2021

õppenõukogu esimees

2.

1. Otsuste täitmisest

2. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi

3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

4. Õpilaste klassikursust kordama jätmine

5. Õpilaste tunnustamine õppeperioodi lõpul

 

09. juuni 2022

õppenõukogu esimees

3.

 

 

 

1. Otsuste täitmisest

2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine

3. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

 

 

15. juuni 2022

 

 

 

õppenõukogu esimees

 

 

4.

1. Otsuste täitmisest

2. Täiendava õppetöö lõpetamine

3. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

4. Kooli üldtööplaani kinnitamine

30. august 2022

 

õppenõukogu esimees