ÕPPENÕUKOGU TEGEVUSE KAVANDAMINE TÖÖPLAANIS 2019/20 ÕA

Kavandatud õppenõukogu tegevus

Ülesanded

Korralise õppenõukogu toimumise aeg

Vastutav isik

1. Valib oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri

2. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta

 

            25. okt 2019

 

õppenõukogu

esimees

1. Otsuste täitmisest

2. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi

3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

4. Õpilaste klassikursust kordama jätmine

5. Õpilaste tunnustamine õppeperioodi lõpul

 

9. juuni 2020

 

õppenõukogu

esimees

1. Otsuste täitmisest

2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine

3. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

12. juuni 2020

õppenõukogu

esimees

1.Otsuste täitmisest

2. Täiendava õppetöö lõpetamine

3. Kooli õppe- ja  kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

4. Kooli üldtööplaani kinnitamine

31. august 2020

õppenõukogu

esimees

 

Read More

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUSE KAVANDAMINE TÖÖPLAANIS 2019/20 ÕA

Kavandatud õppenõukogu tegevus

Ülesanded

Korralise õppenõukogu toimumise aeg

Vastutav isik

1. Valib oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri

2. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta

 

            25. okt 2019

 

õppenõukogu

esimees

1. Otsuste täitmisest

2. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi

3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

4. Õpilaste klassikursust kordama jätmine

5. Õpilaste tunnustamine õppeperioodi lõpul

 

9. juuni 2020

 

õppenõukogu

esimees

1. Otsuste täitmisest

2. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine

3. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel

12. juuni 2020

õppenõukogu

esimees

1.Otsuste täitmisest

2. Täiendava õppetöö lõpetamine

3. Kooli õppe- ja  kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine

4. Kooli üldtööplaani kinnitamine

31. august 2020

õppenõukogu

esimees